İdxal və ixrac


2019-cu ildə qeydə alınmış baytarlıq preparatlarının, yem və yem əlavələrinin REYESTRİ Yüklə
Azərbaycan Respublikasında 01.01.2018 - 01.01.2019-cu il tarixləri ərzində dövlət qeydiyyatına alınmış baytarlıq preparatlarının, yem və yem əlavələrinin REYESTRİ Yüklə
Azərbaycan Respublikasında 01.01.2014 - 01.01.2018-ci il tarixləri ərzində dövlət qeydiyyatına alınmış baytarlıq preparatlarının, yem və yem əlavələrinin REYESTRİ Yüklə
Azərbaycan Respublikasına damazlıq və istifadə üçün idxal edilən qoyun və keçilərə dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ Yüklə
Azərbaycan Respublikasına kəsim üçün idxal edilən qoyun və keçilərə dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ Yüklə
Azərbaycan Respublikasına idxal edilən quş ətinə dair BAYTARLIQ-SANİTARİYA TƏLƏBLƏRİ Yüklə
Süd və süd məhsullarının Azərbaycan Respublikasına idxalına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ Yüklə
Ov qənimətlərinin Azərbaycan Respublikasına idxalına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ Yüklə
Primatların Azərbaycan Respublikasına idxalına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ Yüklə
Yemlik olmayan heyvan mənşəli ət-sümük ununun Azərbaycan Respublikasına idxalına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ Yüklə
Azərbaycan Respublikasına idxal edilən heyvan mənşəli yemlərə, o cümlədən quş və balıqlardan hazırlanan yem əlavələrinə dair BAYTARLIQ-SANİTARİYA TƏLƏBLƏRİ Yüklə
Xəz dərili heyvanların, dovşanların, itlərin və pişiklərin Azərbaycan Respublikasına idxalı zamanı BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ Yüklə
Azərbaycan Respublikasına idxal edilən törədici buğaların toxumlarına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ Yüklə
Azərbaycan Respublikasına kəsim üçün idxal edilən iribuynuzlu heyvanlara dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ Yüklə
Azərbaycan Respublikasına idxal edilən it və pişik yemləri üçün BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ Yüklə
Beynəlxalq yarışlarda iştirak üçün idman atlarının Azərbaycan Respublikasına idxalı zamanı BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ Yüklə
Azərbaycan Respublikasına idxal edilən iri buynuzlu heyvanların embrionlarına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ Yüklə
Azərbaycan Respublikasına idxal edilən balıqlara, mayalandırılmış kürülərə, xərçənglərə, molyusklara, yemlik onurğasızlara və digər hidrobiontlara dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ Yüklə
Ev və vəhşi quşlardan alınmış yumurtaların Azərbaycan Respublikasına idxalına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ Yüklə
Azərbaycan Respublikasına idxal edilən ərzaq balıqlarına, dəniz məhsullarına və termiki işlənmələrdən keçmiş, onlardan alınan hazır məhsullara dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ Yüklə
Azərbaycan Respublikasına idxal edilən cins, əmtəə və idman atlarına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ Yüklə
Azərbaycan Respublikasına idxal edilən cins ayğırların toxumlarına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ Yüklə
Birgünlük cücələrin, hindtoyuğu, ördək, qaz balalarının və bu növ quşların inkubasiya yumurtalarının Azərbaycan Respublikasına idxalına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ Yüklə
Birgünlük cücələrin və inkubasiya yumurtalarının Azərbaycan Respublikasına idxalına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ Yüklə
Heyvanlar üçün Azərbaycan Respublikasına idxal edilən bitki mənşəli (yemlik taxıl, soya paxlaları, soyadan cecələr) yemlərə dair BAYTARLIQ-SANİTARİYA TƏLƏBLƏRİ Yüklə
Azərbaycan Respublikasına damazlıq və istifadə üçün idxal edilən dəvələrə dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ Yüklə
Azərbaycan Respublikasına idxal edilən ət və ət məhsullarına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ Yüklə
Azərbaycan Respublikasına damazlıq və istifadə üçün idxal edilən iri buynuzlu heyvanlara dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ Yüklə
Bal arılarının, eşşək arılarının və qarayonca yarpaqkəsən arıların Azərbaycan Respublikasına idxalı zamanı BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ Yüklə
Azərbaycan Respublikasına vəhşi, heyvanat parkı və sirk heyvanlarının idxalına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ Yüklə
Azərbaycan Respublikasına idxal edilən konservlərə, kolbasalara və digər növ hazır ət məmulatlarına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ Yüklə
Arı balının və arıçılıq məhsullarının Azərbaycan Respublikasına idxalına dair BAYTARLIQ-SANİTARİYA TƏLƏBLƏRİ Yüklə