Beynəlxalq Əməkdaşlıq


Beynəlxalq təşkilatların və xarici ölkələrin qida təhlükəsizliyi sahəsindəki mütərəqqi təcrübəsinin öyrənilməsi və təhlil edilməsi Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin beynəlxalq əməkdaşlıq istiqamətində fəaliyyətinin əsas məqsədlərindən birini təşkil edir.

 

Avropa İttifaqı (Aİ) tərəfindən maliyyələşdirilən "Qida və yem məhsullarının təhlükəsizliyinə rəsmi dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsində Azərbaycan Hökumətinin institusional bacarıqlarının gücləndirilməsi" layihəsi çərçivəsində Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə texniki dəstək göstərilməkdədir. Layihə əsasən aşağıdakı sahələri əhatə edir:

  •  * Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin təşkilati strukturu ilə bağlı təkiflərin verilməsi;
  •  * Qida təhlükəsizliyi haqqında qanun layihəsinin hazırlanması;
  •  * 2018-2025-ci illər üzrə qida təhlükəsizliyi sahəsində milli fəaliyyət planının hazırlanmasına dəstək göstərilməsi.

 

Qida təhlükəsizliyi sahəsində qabaqcıl təcrübələrin, eləcə də müasir nəzarət sistemlərinin  öyrənilməsi məqsədilə, layihə çərçivəsində Avropa İttifaqına üzv dövlətlərə təlim səfərinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.