Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin bir sıra əməkdaşlarının mükafatlandırılmaları haqqında
04.06.2019 № Ü/063
Yüklə
Rayon (şəhər) məhkəmələrinin baxdığı inzibati xətalar haqqında işlər üzrə Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi adından protokol tərtib etmək səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin siyahısının tərtib edilməsi haqqında
17.10.2018 № Ü-065
Yüklə
Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi adından inzibati xətalar haqqında işlərə baxmağa səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin siyahısının tərtib edilməsi haqqında
17.10.2018 № Ü-066
Yüklə
Arı balının və arıçılıq məhsullarının Azərbaycan Respublikasına idxalına dair BAYTARLIQ-SANİTARİYA TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Azərbaycan Respublikasına idxal edilən konservlərə, kolbasalara və digər növ hazır ət məmulatlarına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Azərbaycan Respublikasına vəhşi, heyvanat parkı və sirk heyvanlarının idxalına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Bal arılarının, eşşək arılarının və qarayonca yarpaqkəsən arıların Azərbaycan Respublikasına idxalı zamanı BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Azərbaycan Respublikasına damazlıq və istifadə üçün idxal edilən iri buynuzlu heyvanlara dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Azərbaycan Respublikasına idxal edilən ət və ət məhsullarına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Azərbaycan Respublikasına damazlıq və istifadə üçün idxal edilən dəvələrə dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Heyvanlar üçün Azərbaycan Respublikasına idxal edilən bitki mənşəli (yemlik taxıl, soya paxlaları, soyadan cecələr) yemlərə dair BAYTARLIQ-SANİTARİYA TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Birgünlük cücələrin və inkubasiya yumurtalarının Azərbaycan Respublikasına idxalına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Birgünlük cücələrin, hindtoyuğu, ördək, qaz balalarının və bu növ quşların inkubasiya yumurtalarının Azərbaycan Respublikasına idxalına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Azərbaycan Respublikasına idxal edilən cins ayğırların toxumlarına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Azərbaycan Respublikasına idxal edilən cins, əmtəə və idman atlarına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Azərbaycan Respublikasına idxal edilən ərzaq balıqlarına, dəniz məhsullarına və termiki işlənmələrdən keçmiş, onlardan alınan hazır məhsullara dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Ev və vəhşi quşlardan alınmış yumurtaların Azərbaycan Respublikasına idxalına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Azərbaycan Respublikasına idxal edilən balıqlara, mayalandırılmış kürülərə, xərçənglərə, molyusklara, yemlik onurğasızlara və digər hidrobiontlara dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Azərbaycan Respublikasına idxal edilən iri buynuzlu heyvanların embrionlarına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Beynəlxalq yarışlarda iştirak üçün idman atlarının Azərbaycan Respublikasına idxalı zamanı BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Azərbaycan Respublikasına idxal edilən it və pişik yemləri üçün BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Azərbaycan Respublikasına kəsim üçün idxal edilən iribuynuzlu heyvanlara dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Azərbaycan Respublikasına kəsim üçün idxal edilən qoyun və keçilərə dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Azərbaycan Respublikasına damazlıq və istifadə üçün idxal edilən qoyun və keçilərə dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Azərbaycan Respublikasına idxal edilən quş ətinə dair BAYTARLIQ-SANİTARİYA TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Süd və süd məhsullarının Azərbaycan Respublikasına idxalına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Azərbaycan Respublikasına idxal edilən törədici buğaların toxumlarına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Xəz dərili heyvanların, dovşanların, itlərin və pişiklərin Azərbaycan Respublikasına idxalı zamanı BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Azərbaycan Respublikasına idxal edilən heyvan mənşəli yemlərə, o cümlədən quş və balıqlardan hazırlanan yem əlavələrinə dair BAYTARLIQ-SANİTARİYA TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Yemlik olmayan heyvan mənşəli ət-sümük ununun Azərbaycan Respublikasına idxalına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Primatların Azərbaycan Respublikasına idxalına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Ov qənimətlərinin Azərbaycan Respublikasına idxalına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Azərbaycan Respublikasının Fitosanitar Karantin Tələbləri
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin dövlət qulluqçularının Etik Davranış Qaydaları
07.01.2018 № Ü/003
Yüklə