Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi sədrinin 10.02.2023 tarixli 3-2Ü-15 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Qida obyektinə baxışın keçirilməsinə dair akt”ın nümunəvi formaları
15.03.2023 № 3-2Ü-15
Yüklə
Kənd təsərrüfatı heyvanlarının identifikIəşdiriIməsi sahəsində fəaliyyətin təşkil edilməsi haqqında
03.02.2022 № Ü-11
Yüklə
Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi sədrinin "Rayon (şəhər) məhkəmələrinin baxdığı inzibati xətalar haqqında işlər üzrə Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi adından protokol tərtib etmək səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin siyahısının təqdiq edilməsi haqqında" 2018-ci il 17 oktyabr Ü-065 nömrəli əmrində dəyişiklik edilməsi barədə
05.02.2021 № Ü-012
Yüklə
"Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Agentliyində vətəndaşların qəbulu Qaydası"nın və "Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Agentliyində vətəndaşların qəbulu cədvəli"nin təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi sədrinin 13 iyun 2018-ci il tarixli, Ü/022 nömrəli əmrində dəyişiklik edilməsi barədə
06.01.2021 № Ü-001-1
Yüklə
Azərbaycan Respublikası ərazisində ammonium nitrat aqrokimyəvi maddəsinin dövriyyəsinə nəzarətin gücləndirilməsi, bu sahədə monitorinqlərin aparılması və nəticələri barədə müvafiq hesabatın hazırlanması məqsədilə işçi qruplarının yaradılması haqqında
18.08.2020 № Ü-125
Yüklə
Epizootiya əleyhinə profilaktik və diaqnostik tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar məsələlərin tənzimlənməsi haqqında
30.07.2020 № Ü-120
Yüklə
Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Apelyasiya Şurasının və Apelyasiya Şurasının Katibliyinin yeni tərkiblərinin təsdiq edilməsi haqqında
21.07.2020 № Ü-110
Yüklə
Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi yanında İctimai şuranın seçki komissiyasının yaradılması haqqında
10.07.2020 № Ü-101-2
Yüklə
"Açıq hökümətin təşviqinə dair 2020-2022-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı"nın icrasının təmin edilməsi haqqında
30.06.2020 № Ü-093
Yüklə
Koronavirus (COVID-19) infeksiyasına qarşı mübarizənin təşkilinin təmin edilməsi ilə bağlı Agentlik çərçivəsində həyata keçirilən qabaqlayıcı tədbirlər haqqında
19.03.2020 № Ü-046
Yüklə
Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi adından inzibati xətalar haqqında işlərə baxmağa səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında
19.02.2020 № Ü-028
Yüklə
Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin bir sıra əməkdaşlarının mükafatlandırılmaları haqqında
04.06.2019 № Ü/063
Yüklə
Azərbaycan Respublikasının baş dövlət baytarlıq müfəttişinin səlahiyyətləri ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında
24.12.2018 № Ü-192
Yüklə
Rayon (şəhər) məhkəmələrinin baxdığı inzibati xətalar haqqında işlər üzrə Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi adından protokol tərtib etmək səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin siyahısının tərtib edilməsi haqqında
17.10.2018 № Ü-065
Yüklə
Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi adından inzibati xətalar haqqında işlərə baxmağa səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin siyahısının tərtib edilməsi haqqında
17.10.2018 № Ü-066
Yüklə
Arı balının və arıçılıq məhsullarının Azərbaycan Respublikasına idxalına dair BAYTARLIQ-SANİTARİYA TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Azərbaycan Respublikasına idxal edilən konservlərə, kolbasalara və digər növ hazır ət məmulatlarına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Azərbaycan Respublikasına vəhşi, heyvanat parkı və sirk heyvanlarının idxalına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Bal arılarının, eşşək arılarının və qarayonca yarpaqkəsən arıların Azərbaycan Respublikasına idxalı zamanı BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Azərbaycan Respublikasına damazlıq və istifadə üçün idxal edilən iri buynuzlu heyvanlara dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Azərbaycan Respublikasına idxal edilən ət və ət məhsullarına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Azərbaycan Respublikasına damazlıq və istifadə üçün idxal edilən dəvələrə dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Heyvanlar üçün Azərbaycan Respublikasına idxal edilən bitki mənşəli (yemlik taxıl, soya paxlaları, soyadan cecələr) yemlərə dair BAYTARLIQ-SANİTARİYA TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Birgünlük cücələrin və inkubasiya yumurtalarının Azərbaycan Respublikasına idxalına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Birgünlük cücələrin, hindtoyuğu, ördək, qaz balalarının və bu növ quşların inkubasiya yumurtalarının Azərbaycan Respublikasına idxalına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Azərbaycan Respublikasına idxal edilən cins ayğırların toxumlarına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Azərbaycan Respublikasına idxal edilən cins, əmtəə və idman atlarına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Azərbaycan Respublikasına idxal edilən ərzaq balıqlarına, dəniz məhsullarına və termiki işlənmələrdən keçmiş, onlardan alınan hazır məhsullara dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Ev və vəhşi quşlardan alınmış yumurtaların Azərbaycan Respublikasına idxalına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Azərbaycan Respublikasına idxal edilən balıqlara, mayalandırılmış kürülərə, xərçənglərə, molyusklara, yemlik onurğasızlara və digər hidrobiontlara dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Azərbaycan Respublikasına idxal edilən iri buynuzlu heyvanların embrionlarına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Beynəlxalq yarışlarda iştirak üçün idman atlarının Azərbaycan Respublikasına idxalı zamanı BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Azərbaycan Respublikasına idxal edilən it və pişik yemləri üçün BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Azərbaycan Respublikasına kəsim üçün idxal edilən iribuynuzlu heyvanlara dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Azərbaycan Respublikasına kəsim üçün idxal edilən qoyun və keçilərə dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Azərbaycan Respublikasına damazlıq və istifadə üçün idxal edilən qoyun və keçilərə dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Azərbaycan Respublikasına idxal edilən quş ətinə dair BAYTARLIQ-SANİTARİYA TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Süd və süd məhsullarının Azərbaycan Respublikasına idxalına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Azərbaycan Respublikasına idxal edilən törədici buğaların toxumlarına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Xəz dərili heyvanların, dovşanların, itlərin və pişiklərin Azərbaycan Respublikasına idxalı zamanı BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Azərbaycan Respublikasına idxal edilən heyvan mənşəli yemlərə, o cümlədən quş və balıqlardan hazırlanan yem əlavələrinə dair BAYTARLIQ-SANİTARİYA TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Yemlik olmayan heyvan mənşəli ət-sümük ununun Azərbaycan Respublikasına idxalına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Primatların Azərbaycan Respublikasına idxalına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Ov qənimətlərinin Azərbaycan Respublikasına idxalına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Azərbaycan Respublikasının Fitosanitar Karantin Tələbləri
16.05.2018 № Ü-012
Yüklə
Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin dövlət qulluqçularının Etik Davranış Qaydaları
07.01.2018 № Ü/003
Yüklə