Maarifləndirmə

Klostridiozlara qarşı necə mübarizə aparılmalıdır?

Klostridiozlar Clostridium cinsli mikroorqanizmlərin patogen ştamları tərəfindən törədilən heyvanların və insanların infeksion xəstəlikləridir. Clostridiumlar çöpşəkilli, qrammüsbət və anaerob bakteriyalardır. Spor əmələ gətirdiyindən xarici mühit amillərinə, o cümləd...

Davamını Oxu

Dabaq xəstəliyi və onunla mübarizə üsulları

Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin (AQTA) “AQTA maarifləndirir” rubrikası davam edir. Rubrika çərçivəsində AQTA və Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun (AQTİ) mütəxəssisləri tərəfindən hazırlanan maarifləndirici materiallar, sağlam qidalanma...

Davamını Oxu

Salmonellyoz zoonoz infeksion xəstəlikdir

Salmonellyoz (tif, paratif - Lat. salmonellosis) bütün növ kənd təsərrüfatı heyvanlarının, quşların, ev heyvanlarının (it, pişik və s.) və vəhşi heyvanların iti, yarımiti, xroniki gedişə malik infeksion xəstəliyidir. Xəstəlik hərarətin yüksəlməsi, mədə-bağırsaq pozuntus...

Davamını Oxu

Qeyri-düzgün qidalanmanın uşaq orqanizminə təsiri

Uşaqlıq dövrü insan orqanizminin sonrakı fiziki, əqli inkişafında xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bu baxımdan uşaq orqanizminin hərtərəfli inkişafı və sağlamlığı üçün düzgün və səmərəli qidalanma ən vacib şərtlərdən biridir. Qeyri-düzgün və nizamsız qi...

Davamını Oxu

Quduzluqdan necə qorunmalı?

Quduzluq (lat. Rabies) virus mənşəli və itigedişli infeksion xəstəlik olub, sinir sisteminin iltihabi, degenerativ və nekrotiki zədələnmələri ilə səciyyələnir. Zoonoz olduğundan bu infeksiya növü ilə demək olar ki, bütün növ ev və kənd təsərrüfatı heyvanları, vəhşi heyv...

Davamını Oxu

Heyvanların qeydiyyata alınması qida təhlükəsizliyinin vacib atributudur

İdentifikasiya heyvanların fərdi qeydiyyata alınma prosesi (identikləşdirmə) olub, heyvanlara fərdi identikləşdirmə nömrəsinin (kod) verilməsi, heyvanlar barədə məlumat bazasının yaradılması və heyvanların pasportlaşdırılması prosesini özündə əks etdirir. Ölkədə heyvan sağlamlığı...

Davamını Oxu