Mal-qaranın daşınması zamanı zəruri qaydalar


Paylaşılıb 19.06.2020


Mal-qaranın daşınması zamanı zəruri qaydalar:

 • Kəsimə aparılan heyvan düzgün daşınmalıdır
 • Yalnız sağlam heyvanlar kəsimə aparıla bilər
 • Heyvanlar kəsim məntəqələrinə sürü ilə, xüsusi vaqonlarla, su və avtomobil nəqliyyatı ilə daşına bilər
 • Heyvanlar dezinfeksiya olunmuş nəqliyyat vasitələri ilə daşınmalıdır
 • Sağlamlığı təsdiq edən baytarlıq şəhadətnaməsi olmadan heyvanlar daşınmamalıdır
 • Heyvanlar daşınarkən coğrafi-iqlim şəraiti nəzərə alınmalıdır
 • Daşınma müddəti itkinin yaranmasına təsir edir
 • Uzaq məsafəyə heyvan daşınması zamanı yemləmə-sulama, istirahət təmin edilməlidir
 • Heyvanın saxlandığı təsərrüfat baytarlıq-sanitariya tələblərinə uyğun olmalıdır
 • Baytarlıq preparatları tətbiq olunmuş heyvan təlimatdakı müddət bitdikdən sonra kəsim üçün daşınmalıdır
 • Heyvanın kəsimxanaya qəbulu baytarlıq şəhadətnaməsinə uyğun aparılmalıdır
 • Kəsim heyvanların rifahı qorunmaqla həyata keçirilməlidir