Qida ilə təmas edən səthlərin, alət və avadanlıqların təmizliyi təmin olunmalıdır


Paylaşılıb 25.06.2020


Qida ilə təmas edən səthlərin, alət və avadanlıqların təmizliyi təmin olunmalıdır:

  • Qidanın hazırlanmasında korroziyaya davamlı, toksiki təsiri olmayan materialdan hazırlanmış alət, avadanlıq və cihazlardan istifadə edilməli
  • Avadanlıq quraşdırıldığı sahəyə asanlıqla təmizlənə biləcək şəkildə yerləşdirilməli
  • Alət və avadanlıqlar istifadə edilməzdən əvvəl və sonra təmizlənib dezinfeksiya olunmalı
  • Dezinfeksiyaedici maddələr təlimata uyğun olaraq istifadə edilməli