Kəsim zamanı sanitar-gigiyenik tələblərə riayət olunmalıdır


Paylaşılıb 09.07.2020


Kəsim zamanı sanitar-gigiyenik tələblərə riayət olunmalıdır

- Heyvanın kəsimxanaya qəbulu baytarlıq sənədlərinin və klinik müayinə əsnasında aparılır

- Daşınma müddətindən və növündən, yaşından asılı olaraq heyvan dincəldilməli

- Kəsimdən əvvəl heyvanlara baytar kliniki baxış keçirilməli

- Kəsim prosesinə cəlb olunmuş işçi heyət fərdi mühafizə vasitələri ilə təmin olunmalı

- Sağlam heyvan sanitar-gigiyenik qaydalar gözlənilməklə kəsilməli

- Kəsilmiş heyvanın emalında texnoloji prosesin ardıcıllığı gözlənilməli

- İş gününün sonunda kəsimxanada dezinfeksiya işləri aparılmalı

Ətin keyfiyyəti saxlanma müddətindən və şəraitindən asılıdır