Qeydiyyat - Ərizə Nümunələri


Baytarlıq preparatlarının dövlət qeydiyyatına alınması və qeydiyyat (yenidən qeydiyyat) şəhadətnaməsinin verilməsi haqqında ƏRİZƏ
Avropa İttifaqı ölkələrinə yeyinti məhsullarının ixracı ilə məşğul olan istehsal və emal müəssisələrinə təsdiqedici kod nömrəsinin verilməsi haqqında ƏRİZƏ
İdxal və ixrac olunan qida məhsullarına qida təhlükəsizliyi sertifikatının verilməsi haqqında ƏRİZƏ
Qida məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatı haqqında ƏRİZƏ
Qida məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərə təkrar çıxarışın verilməsi haqqında ƏRİZƏ
Qida məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatında dəyişikliklərin edilməsi haqqında ƏRİZƏ
Heyvan və quşların ölkəyə müvəqqəti daxil olması və ölkədən müvəqqəti çıxması haqqında ƏRİZƏ
Pestisidlərin, bioloji preparatların və aqrokimyəvi maddələrin idxalına icazənin verilməsi haqqında ƏRİZƏ
İdxal olunan heyvan və heyvan mənşəli məhsullar üçün tranzit müraciət haqqında ƏRİZƏ
Bitki və bitkiçilik məhsullarının idxalına idxal karantin icazəsinin verilməsi haqqında ƏRİZƏ
Bitki və bitkiçilik məhsullarının ixracına fitosanitar sertifikatının verilməsi haqqında ƏRİZƏ
İxrac edilən heyvan, heyvan mənşəli məhsullar, xammal, yem və yem əlavələrinə beynəlxalq baytarlıq sertifikatının verilməsi haqqında ƏRİZƏ
Dövlət baytarlıq nəzarətində olan heyvanların idxalına icazənin verilməsi haqqında ƏRİZƏ
İxrac edilən heyvan, heyvan mənşəli məhsullar, xammal, yem və yem əlavələrinin ixracına icazənin verilməsi haqqında ƏRİZƏ