Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin bir sıra əməkdaşlarının mükafatlandırılmaları haqqında
04.06.2019 № Ü/063
Download
Rayon (şəhər) məhkəmələrinin baxdığı inzibati xətalar haqqında işlər üzrə Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi adından protokol tərtib etmək səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin siyahısının tərtib edilməsi haqqında
17.10.2018 № Ü-065
Download
Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi adından inzibati xətalar haqqında işlərə baxmağa səlahiyyəti olan vəzifəli şəxslərin siyahısının tərtib edilməsi haqqında
17.10.2018 № Ü-066
Download
VETERINARY REQUIREMENTS to importing bee honey and products of apiculture to Azerbaijan Republic
16.05.2018 № Ü-012
Download
VETERINARY REQUIREMENTS to importing canned goods, sausages and other types of precooked meat products to Azerbaijan Republic
16.05.2018 № Ü-012
Download
Veterinary Requirements to importing Wild Animals and Animals for Zoo and Circus to Azerbaijan Republic
16.05.2018 № Ü-012
Download
Veterinary Requirements to importing honey bees, bumblebees and alfalfa leaf-cutting bees to Azerbaijan Republic
16.05.2018 № Ü-012
Download
VETERINARY REQUIREMENTS to importation of cattle for breeding and usage into the Azerbaijan Republic
16.05.2018 № Ü-012
Download
Veterinary Requirements to Importing Meat and Meat Products to Azerbaijan Republic
16.05.2018 № Ü-012
Download
VETERINARY REQUIREMENTS to importing pedigree camels to Azerbaijan Republic
16.05.2018 № Ü-012
Download
Veterinary Requirements to Importing Animal Feeds of Plant Origin (fodder grains, soybeans, soy-bean pomace) for animals to Azerbaijan Republic
16.05.2018 № Ü-012
Download
VETERINARY REQUIREMENTS to importing one-day chicken and incubative eggs
16.05.2018 № Ü-012
Download
VETERINARY REQUIREMENTS to importing one-day chickens, turkey chicks, ducklings, goslings and hatching eggs of these species of birds to Azerbaijan Republic
16.05.2018 № Ü-012
Download
VETERINARY REQUIREMENTS to importing the semen of thoroughbred stallions to Azerbaijan Republic
16.05.2018 № Ü-012
Download
VETERINARY REQUIREMENTS to importing thoroughbred, commodity and sports horses to Azerbaijan Republic
16.05.2018 № Ü-012
Download
VETERINARY REQUIREMENTS to importing food fish, marine products and finished products of them, which gone through the thermal processing to Azerbaijan Republic
16.05.2018 № Ü-012
Download
VETERINARY REQUIREMENTS to importing eggs obtained from poultry and wild birds to Azerbaijan Republic
16.05.2018 № Ü-012
Download
VETERINARY REQUIREMENTS to importing live fish, fertilized spawn, crayfish, molluscs, feed invertebrates and other aquatic organisms to Azerbaijan Republic
16.05.2018 № Ü-012
Download
VETERINARY REQUIREMENTS to importing embryos of bovine animals into Azerbaijan Republic
16.05.2018 № Ü-012
Download
Veterinary Requirements to importing sport horses for participation in international competitions into the Azerbaijan Republic
16.05.2018 № Ü-012
Download
Veterinary Requirements to Importing food for cats and dogs to Azerbaijan Republic
16.05.2018 № Ü-012
Download
Veterinary Requirements to Importing cattle intended for slaughter to Azerbaijan Republic
16.05.2018 № Ü-012
Download
Veterinary Requirements to Importing sheep and goat for slaughter to Azerbaijan Republic
16.05.2018 № Ü-012
Download
Veterinary Requirements to Importing sheep and goat for breeding and using to Azerbaijan Republic
16.05.2018 № Ü-012
Download
Veterinary Requirements to Importing poultry meat to Azerbaijan Republic
16.05.2018 № Ü-012
Download
Veterinary Requirements to Importing milk and dairy products to Azerbaijan Republic
16.05.2018 № Ü-012
Download
Veterinary Requirements to Importing semen of donor bulls to Azerbaijan Republic
16.05.2018 № Ü-012
Download
Veterinary Requirements to Importing fur-bearing animals, rabbits, dogs and cats to the Azerbaijan Republic
16.05.2018 № Ü-012
Download
Veterinary Requirements to Importing animal-origin feed and including feed additives obtained from birds and fish to the Azerbaijan Republic
16.05.2018 № Ü-012
Download
Veterinary Requirements to Importing non-fodder meat-and-bone meal of animal origin to the Azerbaijan Republic
16.05.2018 № Ü-012
Download
Veterinary Requirements to Importing primates to the Republic of Azerbaijan
16.05.2018 № Ü-012
Download
Veterinary Requirements to Importing hunting trophies to the Republic of Azerbaijan
16.05.2018 № Ü-012
Download
Azərbaycan Respublikasının Fitosanitar Karantin Tələbləri
16.05.2018 № Ü-012
Download
Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin dövlət qulluqçularının Etik Davranış Qaydaları
07.01.2018 № Ü/003
Download