Certification & Registration

İdxal və ixrac olunan qida məhsullarına qida təhlükəsizliyi sertifikatının verilməsi haqqında ƏRİZƏ Download
Qida məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatı haqqında ƏRİZƏ Download
Qida məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərə təkrar çıxarışın verilməsi haqqında ƏRİZƏ Download
Avropa İttifaqı ölkələrinə yeyinti məhsullarının ixracı ilə məşğul olan istehsal və emal müəssisələrinə təsdiqedici kod nömrəsinin verilməsi haqqında ƏRİZƏ Download
Qida məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatında dəyişikliklərin edilməsi haqqında ƏRİZƏ Download
Heyvan və quşların ölkəyə müvəqqəti daxil olması və ölkədən müvəqqəti çıxması haqqında ƏRİZƏ Download
Pestisidlərin, bioloji preparatların və aqrokimyəvi maddələrin idxalına icazənin verilməsi haqqında ƏRİZƏ Download
İdxal olunan heyvan və heyvan mənşəli məhsullar üçün tranzit müraciət haqqında ƏRİZƏ Download
Bitki və bitkiçilik məhsullarının idxalına idxal karantin icazəsinin verilməsi haqqında ƏRİZƏ Download
Bitki və bitkiçilik məhsullarının ixracına fitosanitar sertifikatının verilməsi haqqında ƏRİZƏ Download
İxrac edilən heyvan, heyvan mənşəli məhsullar, xammal, yem və yem əlavələrinə beynəlxalq baytarlıq sertifikatının verilməsi haqqında ƏRİZƏ Download
Dövlət baytarlıq nəzarətində olan heyvanların idxalına icazənin verilməsi haqqında ƏRİZƏ Download
Baytarlıq preparatlarının dövlət qeydiyyatına alınması və qeydiyyat (yenidən qeydiyyat) şəhadətnaməsinin verilməsi haqqında ƏRİZƏ Download
İxrac edilən heyvan, heyvan mənşəli məhsullar, xammal, yem və yem əlavələrinin ixracına icazənin verilməsi haqqında ƏRİZƏ Download
Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin “Sertifikatlaşdırma və qeydiyyat” pəncərəsinin ünvanları Download
Avropa İttifaqı ölkələrinə yeyinti məhsullarının ixracı ilə məşğul olan istehsal və emal müəssisələrinə təsdiqedici kod nömrəsinin verilməsi Download
Pestisidlərin, bioloji preparatların və aqrokimyəvi maddələrin qeydiyyata alınması və qeydiyyat (təkrar qeydiyyat) şəhadətnaməsinin verilməsi Download
Bitki və bitkiçilik məhsullarının idxalına idxal karantin icazəsinin verilməsi Download
Təkrar ixracat fitosanitar sertifikatı və fitosanitar sertifikatlarının verilməsi Download
Baytarlıq preparatlarının dövlət qeydiyyatına (yenidən qeydiyyata) alınması və qeydiyyat şəhadətnaməsinin (yenidən qeydiyyat şəhadətnaməsinin) verilməsi Download
İxrac edilən heyvan, heyvan mənşəli məhsullar, xammal, yem və yem əlavələrinə beynəlxalq baytarlıq sertifikatının verilməsi Download
Reyestrdən çıxarış itirildikdə yaxud zədələndikdə dublikatın verilməsi Download
Qida təhlükəsizliyi sertifikatının verilməsi Download
Qeydiyyata alınmış subyektlərin reyestr məlumatlarında fəaliyyət sahəsindən asılı olaraq baş verən dəyişikliyin edilməsi Download
Qida məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınması və dövlət reyestrindən çıxarışın verilməsi Download