Təhlükəsiz qida ilə sağlam gələcəyə!

Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi
AZ
Ümummilli Lider Heydər Əliyev Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Heydər Əliyev Fondu
8.9.2022

Baytarlıq preparatlarının dövlət qeydiyyatına alınması və qeydiyyat (yenidən qeydiyyat) şəhadətnaməsinin verilməsi haqqında

13.76K
11.11.2021

Avropa İttifaqı ölkələrinə yeyinti məhsullarının ixracı ilə məşğul olan istehsal və emal müəssisələrinə təsdiqedici kod nömrəsinin verilməsi haqqında

93.13K
18.9.2018

İdxal və ixrac olunan qida məhsullarına qida təhlükəsizliyi sertifikatının verilməsi haqqında

110.91K
18.9.2018

Qida məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatı haqqında

99.00K
9.7.2018

Qida məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərə təkrar çıxarışın verilməsi haqqında

92.43K
9.7.2018

Qida məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatında dəyişikliklərin edilməsi haqqında

93.20K
9.7.2018

Heyvan və quşların ölkəyə müvəqqəti daxil olması və ölkədən müvəqqəti çıxması haqqında

92.79K
9.7.2018

Pestisidlərin, bioloji preparatların və aqrokimyəvi maddələrin idxalına icazənin verilməsi haqqında

94.18K
9.7.2018

İdxal olunan heyvan və heyvan mənşəli məhsullar üçün tranzit müraciət haqqında

16.74K
9.7.2018

Bitki və bitkiçilik məhsullarının idxalına idxal karantin icazəsinin verilməsi haqqında

93.37K
9.7.2018

Bitki və bitkiçilik məhsullarının ixracına fitosanitar sertifikatının verilməsi haqqında

97.58K
9.7.2018

İxrac edilən heyvan, heyvan mənşəli məhsullar, xammal, yem və yem əlavələrinə beynəlxalq baytarlıq sertifikatının verilməsi haqqında

93.13K
Video
Qida standartlarının təkmilləşdirilməsinə dair beynəlxalq tədbir

Qida standartlarının təkmilləşdirilməsinə dair beynəlxalq tədbir