Təhlükəsiz qida ilə sağlam gələcəyə!

Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi
AZ
Ümummilli Lider Heydər Əliyev Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Heydər Əliyev Fondu
24.5.2023

Yaxılabilən yağlarda və qatı yağlarda trans yağ turşularının tənzimlənməsinə dair sanitariya norma və qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə AR Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Kollegiyasının 30 nömrəli qərarı

37.31K
24.5.2023

“Bitki adı ilə adlandırılan yağlara dair minimum keyfiyyət və təhlükəsizlik tələbləri”nin, “Heyvan mənşəli qida məhsullarında baytarlıq preparatlarının təsnifatı üzrə farmakoloji aktiv maddələrin qalıq miqdarına dair sanitariya normaları və qaydaları”nın və “Qida məhsullarında çirkləndiricilərin yolverilən maksimum miqdarına dair sanitariya normaları və qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə AR Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Kollegiyasının 20 nömrəli qərarı

579.08K
24.5.2023

“Enerji içkilərinə dair müvəqqəti sanitariya normaları və qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə AR Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Kollegiyasının 11 nömrəli qərarından çıxarış

68.08K
24.5.2023

“Qida məhsulları sahəsində fəaliyyət göstərən subyektlərin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatına alınması və dövlət reyestrinin aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında AR Nazirlər Kabinetinin 303 nömrəli qərarı

140.59K
24.5.2023

“Qida təhlükəsizliyi sahəsində həyat və sağlamlığın qorunması məqsədilə risklərin idarə edilməsi üzrə qeyri-müəyyən subyektlər dairəsinə münasibətdə həyata keçirilən müvəqqəti tədbirlərin tətbiqi qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında AR Nazirlər Kabinetinin 149 nömrəli qərarı

47.73K
24.5.2023

“Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulduğu halda, Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət tərəfdaşı olan ölkənin qida təhlükəsizliyi sahəsində texniki normativ hüquqi aktlarının Azərbaycan Respublikasında tətbiq edilən eyni texniki normativ hüquqi aktlara ekvivalentliyinin tanınması qaydası”nın təsdiq edilməsi barədə AR Nazirlər Kabinetinin 131 nömrəli qərarı

45.62K
24.5.2023

“Qida təhlükəsizliyi sahəsində məhsulların izlənilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında AR Nazirlər Kabinetinin 107 nömrəli qərarı

51.93K
24.5.2023

“Qida təhlükəsizliyi nəzarətinə aid edilən malların xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturasının kodları üzrə siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə AR Nazirlər Kabinetinin 95 nömrəli qərarı

360.43K
Qida məhsullarının təhlükəli hesab edilməsinə əsas verən halların AÇIQ REYESTRİ
Video
AQTA bioloji aktiv qida məhsullarının qeydiyyatına başladı

AQTA bioloji aktiv qida məhsullarının qeydiyyatına başladı