Təhlükəsiz qida ilə sağlam gələcəyə!

Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi
AZ
Ümummilli Lider Heydər Əliyev Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Heydər Əliyev Fondu
11.12.2023

Ölkəmizə qida və yem məhsullarının, qida məhsulları ilə təmasda olan material və məmulatların idxalı ilə bağlı TƏLƏBLƏR

1.85M
18.5.2023

Azərbaycan Respublikasına vəhşi, heyvanat parkı və sirk heyvanlarının idxalına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ

83.26K
18.5.2023

Azərbaycan Respublikasına idxal edilən balıqlara, mayalandırılmış kürülərə, xərçənglərə, molyusklara, yemlik onurğasızlara və digər hidrobiontlara dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ (16.05.2018)

197.99K
18.5.2023

Yemlik olmayan heyvan mənşəli ət-sümük ununun Azərbaycan Respublikasına idxalına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ (16.05.2018)

358.46K
30.9.2022

İdxal olunan əsas bitkiçilik məhsulları üzrə tələblər

573.45K
8.1.2021

Azərbaycan Respublikasının Fitosanitar Karantin Tələbləri (ENG)

295.37K
8.1.2021

Azərbaycan Respublikasının Fitosanitar Karantin Tələbləri

374.18K
16.5.2018

Arı balının və arıçılıq məhsullarının Azərbaycan Respublikasına idxalına dair BAYTARLIQ-SANİTARİYA TƏLƏBLƏRİ (16.05.2018)

349.58K
16.5.2018

Azərbaycan Respublikasına idxal edilən konservlərə, kolbasalara və digər növ hazır ət məmulatlarına dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ (16.05.2018)

352.81K
16.5.2018

Bal arılarının, eşşək arılarının və qarayonca yarpaqkəsən arıların Azərbaycan Respublikasına idxalı zamanı BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ (16.05.2018)

365.17K
16.5.2018

Azərbaycan Respublikasına damazlıq və istifadə üçün idxal edilən iri buynuzlu heyvanlara dair BAYTARLIQ TƏLƏBLƏRİ (16.05.2018)

212.69K
Qida məhsullarının təhlükəli hesab edilməsinə əsas verən halların AÇIQ REYESTRİ
Video
AQTA bioloji aktiv qida məhsullarının qeydiyyatına başladı

AQTA bioloji aktiv qida məhsullarının qeydiyyatına başladı